Get a quote

Get a free quote now.

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

DevOps Engineer

W PragmaGO.tech będziesz tworzyć produkty finansowe online pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm.

Wraz z zespołem będziesz pracować nad oprogramowaniem zmieniającym rzeczywistość biznesową przedsiębiorców.

Gwarantujemy ambitne, ciekawe projekty i nowoczesny stack technologiczny.

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie środowiska programistycznego i automatyzacja powtarzalnych czynności
 • budowa i zarządzanie środowiskiem HA, klastrów wirtualizacyjnych i konteneryzacyjnych
 • projektowanie rozwiązań zapewniających wysoką niezawodność i bezpieczeństwo
 • Praca z m.in. Linux (Ubuntu), Mac OS
 • identyfikowanie problemów produkcyjnych
 • zarządzanie i konfiguracją środowisk testowych i produkcyjnych
 • rozwój oraz utrzymanie środowiska CI/CD
 • deployment systemów i aplikacji
 • opracowywanie procedur organizacyjnych i dokumentacji technicznej.

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia zawodowego jako DevOps Engineer – 2 lata
 • znajomość bazy danych PostgreSQL (lub innej relacyjnej) z poziomu administratora
 • znajomość narzędzi monitorujących ( Prometheus, Grafana )
 • doświadczenie w implementacji i zarządzaniu klastrami Docker Swarm, mile widziana znajomość Kubernetesa.
 • znajomości systemów do automatyzacji procesów CI/CD, np. Jenkins, Github Actions
 • doświadczenie w administrowaniu lub implementacji dużych systemów informatycznych na bazie rozproszonych klastrów wirtualizacyjnych lub konteneryzacyjnych
 • umiejętności analizowania złożonych problemów i identyfikacja przyczyn oraz sposobów eliminowania problemów.

Nasz tech stack

Must have:
Ubuntu, Docker Swarm, Traefik, Proxmox, Jenkins, PostgreSQL , Github Actions, PHP, RabbitMQ

Nice to have:
Kubernetes, Prometeus & Grafana, Graylog, Zabbix, Java, Go, Node.js, ElasticSearch, Jira, Confluence, Redis

Warto być z nami, bo:  

Ludzie to nasza największa siła   

 • mamy zgrany zespół w pracy i po pracy. Razem jeździmy w góry, biegamy w Runmageddonie i bawimy się podczas wspólnych spotkań na mieście lub w naszym biurze  
 • celebrujemy urodziny i ważne wydarzenia w życiu naszych pracowników  
 • angażujemy się w akcje charytatywne   
 • doceniamy ludzi, którzy z nami pracują.   

Mamy nowoczesny tech stack  

 • PHP 8, Symfony 4.4+, React.js, PostgreSQL, RabbitMQ, ElasticSearch, Redis, Docker, Docker Swarm, GitHub, Jenkins  
 • nasz system jest cały czas rozwijany. 80% czasu pracy poświęcamy na rozbudowywanie naszej aplikacji. 

Inwestujemy w rozwój:  

 • mamy budżet na szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne i indywidualne  
 • udostępniamy bibliotekę firmową   
 • zapewniamy czas na samorozwój   
 • to nasi pracownicy mają wpływ na technologię i narzędzia, z których korzystają.  

Zapewniamy komfortowe warunki pracy   

 • dajemy możliwość pracy o różnych porach dnia, z różnych miejsc w Europie  
 • stworzyliśmy biuro, w którym mamy miejsce na pracę w skupieniu, twórczą lub na odpoczynek  
 • mamy multisporta i opiekę medyczną.  


Aplikuj na stanowisko

DevOps Engineer

Aplikuj, wysyłając e-mail z CV na adres kariera@pragmago.tech lub uzupełniając nasz formularz:
Dziękujemy, zgłoszenie zostało przyjęte.
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w sprawie rekrutacji.
Oops! Something went wrong while submitting the form.