Get a quote

Get a free quote now.

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Product Owner

W PragmaGO.tech będziesz tworzyć produkty finansowe online pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm.
Wraz z całym, interdyscyplinarnym zespołem będziesz pracować nad oprogramowaniem zmieniającym rzeczywistość biznesową konsumentów.
Gwarantujemy ambitne, ciekawe projekty i nowoczesny stack technologiczny.

Twój zakres obowiązków

 • dostarczanie wymagań funkcjonalnych w oparciu o analizę produktu oraz komunikację z interesariuszami  
 • opracowywanie koncepcji nowych produktów i usług finansowych
 • priorytetyzacja wymagań i planowanie rozwoju aplikacji z uwzględnieniem celów Firmy
 • zarządzanie backlogiem zespołu
 • współpraca w zespole IT w procesie wytwarzania oprogramowania, w tym czynny udział w spotkaniach roboczych, przeglądach prac i retrospektywach  
 • monitorowanie wykonanych prac pod kątem poprawności i zgodności z wymaganiami biznesowymi  
 • opracowywanie dokumentacji biznesowej

Oczekujemy od Ciebie:

 • 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków  
 • umiejętności analitycznych i technicznych pozwalających współpracować z programistami przy realizacji zadań  
 • wiedzy w zakresie narzędzi i technik analizy biznesowej (burza mózgów, warsztaty, tworzenie diagramów - UML, BPMN itp.)
 • umiejętności interpersonalnych takich jak: komunikacja, praca zespołowa, elastyczność
 • dobrej znajomości Confluence i Jira efektywnego działania w złożonym środowisku
 • umiejętność podejmowania decyzji i proponowania własnych rozwiązań
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego  

Warto być z nami bo:

Ludzie to nasza największa siła  

 • mamy zgrany zespół w pracy i po pracy. Razem jeździmy w góry, biegamy w Runmageddonie i bawimy się podczas wspólnych spotkań na mieście lub w naszym biurze
 • celebrujemy urodziny i ważne wydarzenia w życiu naszych pracowników
 • angażujemy się w akcje charytatywne  
 • doceniamy ludzi, którzy z nami pracują.  

Inwestujemy w rozwój:

 • mamy budżet na szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne i indywidualne
 • udostępniamy bibliotekę firmową  
 • zapewniamy czas na rozwój  
 • to nasi pracownicy mają wpływ na technologię i narzędzia, z których korzystają.

Mamy nowoczesny tech stack  

 • PHP 8, Symfony 4.4+, React.js, PostgreSQL, RabbitMQ, ElasticSearch, Redis, Docker, Docker Swarm, GitHub, Jenkins  
 • nasz system jest cały czas rozwijany. 80% czasu pracy poświęcamy na rozbudowywanie naszej aplikacji. 

Zapewniamy komfortowe warunki pracy  

 • dajemy możliwość pracy o różnych porach dnia, z różnych miejsc w Europie
 • stworzyliśmy biuro, w którym mamy miejsce na pracę w skupieniu, twórczą lub na odpoczynek
 • mamy multisporta i opiekę medyczną.

Aplikuj na stanowisko

Product Owner

Aplikuj, wysyłając e-mail z CV na adres kariera@pragmago.tech lub uzupełniając nasz formularz:
Dziękujemy, zgłoszenie zostało przyjęte.
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą w sprawie rekrutacji.
Oops! Something went wrong while submitting the form.