Get a quote

Get a free quote now.

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

System do FAKTORINGU

Od 5 lat rozwijamy system IT, który obsługuje cały proces operacyjny PragmaGO:
począwszy od obsługi leadów i klientów w trybie omnichannel, poprzez analizę ryzyka, po rozliczenia, monitoring i raportowanie.  

System jest przez nas nieustannie unowocześniany i rozbudowywany - adaptujemy go do zmieniającego się otoczenia biznesowego, rynku, trendów technologicznych. Zaczynaliśmy od aplikacji-monolitu obsługującej tradycyjne produkty faktoringowe i dostępnej między godziną 8:00 a 16:00. Dzisiaj rozwijamy skonteneryzowane, rozproszone środowisko złożone z kilkunastu aplikacji i mikroserwisów, zintegrowane przez API z partnerami i brokerami, oferujące w sposób zautomatyzowany usługi finansowania przedsiębiorstw online 24/7.

Nasze rozwiązania umożliwiają wdrożenie usługi faktoringu online w 4 modelach: klasycznym, hybrydowym, white label lub Factoring as a Service.

Model klasyczny

SYSTEM IT
PRAGMAGO®
RYZYKO
PRAGMAGO®
OBSŁUGA OPERACYJNA
PRAGMAGO®
INSTYTUCJA FINANSOWA
PRAGMAGO®
W modelu klasycznym PragmaGO finansuje przedsiębiorców,
biorąc na siebie obsługę operacyjną i pełne ryzyko kredytowe.

Model hybrydowy

SYSTEM IT
PRAGMAGO®
RYZYKO
PRAGMAGO®
OBSŁUGA OPERACYJNA
PRAGMAGO®
INSTYTUCJA FINANSOWA
BANK
W modelu hybrydowym zewnętrzny podmiot finansujący przejmuje część ryzyka kredytowego i wspólnie z PragmaGO może kontrolować decyzje kredytowe oraz cash flow z finansowanego portfela.

Model white label

SYSTEM IT
PRAGMAGO®
RYZYKO
BANK
OBSŁUGA OPERACYJNA
PRAGMAGO®
INSTYTUCJA FINANSOWA
BANK
W modelu white label PragmaGO jest odpowiedzialna za pozyskanie leada i weryfikację ryzyka, a podmiot finansujący przejmuje całe ryzyko kredytowe. Obszar zarządzania portfelem może pozostać w gestii PragmaGO
lub podmiotu finansującego.

Model Factoring as a Service

SYSTEM IT
PRAGMAGO®
RYZYKO
BANK
OBSŁUGA OPERACYJNA
BANK
INSTYTUCJA FINANSOWA
BANK
W modelu Factoring as a Service udostępniamy rozwiązanie faktoringowe, technologiczne i operacyjne know-how oraz infrastrukturę gotową do świadczenia usług faktoringowych zgodnie z polityką biznesową,
produktową i identyfikacją wizualną Klienta.